Załoga kutra Gda-8 przy pracy

   

Załoga kutra Gda-8 przy pracy

Zdjęcia » Ludzie » Rybacy

rybacy połów ryb kuter praca sieci rybak rybołówstwo morze ryby


Numer fotografii: 2006/1182


Licencja RM (Rights Managed) - ograniczona czasowo i co do sposobu wykorzystania

Rozmiar: 2548 x 2563 px
Cena zdjęcia od: 149.00 zł brutto

Zapytaj o ostateczną wycenę
Proszę podać nr zdjecia, sposób i czas wykorzystania oraz nakład.


Uwaga - zdjęcie to skan z negatywu!


 

Zdjęcia na sprzedaż na zasadach licencji RF i RM oraz darmowe fotografie do użytku niekomercyjnego.