Licencja na zdjęcia

Wszystkie zdjęcia w tej galerii można kupić na zasadzie licencji Royalty Free oraz niektóre na zasadach licencji Rights Managed.

Licencja Royalty Free (RF)

Zasady korzystania ze zdjęć royalty-free (ogólne zasady):

 1. Kupując płytę lub zdjęcie nabywa się prawo do dowolnego wielokrotnego wykorzystywania zdjęć.
 2. Nie ma żadnej gwarancji wyłączności, to samo zdjęcie może być wykorzystane także przez innego nabywcę.
 3. Nabywca nie może odsprzedać, odstąpić lub w jakiejkolwiek innej formie przekazać praw do zdjęć osobom trzecim.
 4. Nabywca może używać zdjęć w projektach (realizacjach) graficznych (zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych) i sprzedawać lub przekazywać te projekty (realizacje) osobom trzecim.

Warunki korzystania z utworów forografcznych (RF)

 • Prawa autorskie osobiste przysługują autorom utworów fotograficznych.
 • Licencjobiorcy przysługuje niewyłączne prawo wykorzystywania utworu fotograficznego w zastosowaniach komercyjnych i niekomercyjnych na następujących polach eksploatacji:

  a. obejmujące prawo do wprowadzanie do pamięci komputera

  b. jako elementy we własnych projektach służących reklamie i promocji włączając projekty opakowań

  c. jako elementu stanowiącego nierozłączną część projektu w celu wykorzystania w serwisach internetowych i systemach elektronicznego przekazu

  d. do wykorzystania w dowolnych produktach oraz publikacjach elektronicznych oraz tradycyjnych (drukowanych)

  e. w zastosowaniach prywatnych, niekomercyjnych, testowych

 • Umowa jest nieograniczona w czasie i terytorium wykorzystania.
 • Zabronione jest wykorzystywanie utworów fotograficznych do tworzenia treści, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają dobre imię osób trzecich, a w szczególności treści o charakterze pornograficznym, obscenicznym, powszechnie uznanym za obraźliwe, naruszających powszechnie przyjęte normy.
 • Licencjobiorca / podmiot gospodarczy zyskuje prawo współdzielenia zapisu cyfrowego utworów fotograficznych w celu tworzenia zasobów serwerowych, bibliotek fotografii z przeznaczeniem do wspólnego korzystania w obrębie własnego podmiotu gospodarczego z ograniczeniem do maksymalnie 10 stanowisk komputerowych, z których dostęp jest możliwy.
 • Za wyjątkiem powyższego punktu zabrania się prezentacji utworów fotograficznych w formie cyfrowej w rozmiarach większych niż 480 x 320 pixeli (w rozdzielczości 72 dpi).

Dodatkowy punkt w licencji przy zdjęciach ludzi:

 • Wszelkie zmiany wprowadzane do utworów fotograficznych (np wprowadzenie napisów lub innych elementów graficznych) wymagają akceptacji Biura RCS - następuje to w drodze przesłania projektu graficznego na adres photo@digitalphoto.pl i otrzymania informacji zwrotnej z akceptacją projektu - opublikowanie niezatwierdzonego projektu skutkuje wygaśnięciem licencji.

Licencja Rights Managed (RM)

Niektóre zdjęcia w naszym serwisie są dostępne wyłącznie na zasadach licencji Rights Managed.
Przy każdym zdjęciu jest określony sposób licencjonowania

Warunki wykorzystania zdjęć oraz ich ostateczna cenę ustalamy indywidualnie na podstawie zapytań - pytania prosimy kierować na email photo@digitalphoto.pl lub telefonicznie na nr 608 57 00 60.

 

Zdjęcia na sprzedaż na zasadach licencji RF i RM oraz darmowe fotografie do użytku niekomercyjnego.