Statek szkoleniowy, Kaszubski Brzeg

   

Statek szkoleniowy, Kaszubski Brzeg

Zdjęcia » Technika » Statki

statek szkoleniowy badawczy morze zdjęcia lotnicze


Numer fotografii: 2006/1067


Licencja RM (Rights Managed) - ograniczona czasowo i co do sposobu wykorzystania

Rozmiar: 3714 x 2526 px
Cena zdjęcia od: 149.00 zł brutto

Zapytaj o ostateczną wycenę
Proszę podać nr zdjecia, sposób i czas wykorzystania oraz nakład.


Uwaga - zdjęcie to skan z negatywu!


 

Zdjęcia na sprzedaż na zasadach licencji RF i RM oraz darmowe fotografie do użytku niekomercyjnego.