Wyjazd do Chin

   

Wyjazd do Chin

Wyjazd do Chin był bardzo ciekawy i pouczający. Najpierw zderzenie z biurokracją w konsulacie i na lotnisku przy sprawdzaniu paszportów, a później poznawanie zupełnie innego Świata - inna kultura, wartości i zachowania.

Zdjęcia » Podróże » Chiny

tongli podróże azja dom woda kanał most


Numer fotografii: 2016/0080


Licencja RM (Rights Managed) - ograniczona czasowo i co do sposobu wykorzystania

Rozmiar: 5911 x 3946 px
Cena zdjęcia od: 90.00 zł brutto

Zapytaj o ostateczną wycenę
Proszę podać nr zdjecia, sposób i czas wykorzystania oraz nakład.


Darmowe zdjęcia

 

Zdjęcia na sprzedaż na zasadach licencji RF i RM oraz darmowe fotografie do użytku niekomercyjnego.