Ogród Pokornego Zarządcy, Suzhou

   

Ogród Pokornego Zarządcy, Suzhou

Największy ogród w chińskim mieście Suzhou - woda, skały, drzewa, krzewy i pawilony połączone mostkami nad kanałami - piękne miejsce!

Zdjęcia » Podróże » Chiny

ogród drzewa bonsai suzhou azja podróże


Numer fotografii: 2016/0040


Licencja RM (Rights Managed) - ograniczona czasowo i co do sposobu wykorzystania

Rozmiar: 6016 x 4016 px
Cena zdjęcia od: 90.00 zł brutto

Zapytaj o ostateczną wycenę
Proszę podać nr zdjecia, sposób i czas wykorzystania oraz nakład.


Darmowe zdjęcia

 

Zdjęcia na sprzedaż na zasadach licencji RF i RM oraz darmowe fotografie do użytku niekomercyjnego.