Praca na morzu, kuter Gda-8

   

Praca na morzu, kuter Gda-8

Zdjęcia » Technika » Kutry rybackie

rybacy połów ryb kuter praca morze rybak trawler rybołówstwo statek


Numer fotografii: 2006/1181


Licencja RM (Rights Managed) - ograniczona czasowo i co do sposobu wykorzystania

Rozmiar: 2539 x 2502 px
Cena zdjęcia od: 149.00 zł brutto

Zapytaj o ostateczną wycenę
Proszę podać nr zdjecia, sposób i czas wykorzystania oraz nakład.


Uwaga - zdjęcie to skan z negatywu!


 

Zdjęcia na sprzedaż na zasadach licencji RF i RM oraz darmowe fotografie do użytku niekomercyjnego.