Liniowiec, Alexander Puszkin

   

Liniowiec, Alexander Puszkin

Zdjęcia » Technika » Statki

statek pasażerski turystyczny liniowiec transport morze


Numer fotografii: 2006/1008


Licencja RM (Rights Managed) - ograniczona czasowo i co do sposobu wykorzystania

Rozmiar: 2552 x 2552 px
Cena zdjęcia od: 149.00 zł brutto

Zapytaj o ostateczną wycenę
Proszę podać nr zdjecia, sposób i czas wykorzystania oraz nakład.


Uwaga - zdjęcie to skan z negatywu!


 

Zdjęcia na sprzedaż na zasadach licencji RF i RM oraz darmowe fotografie do użytku niekomercyjnego.