Tankowiec przy nabrzeżu, Alexandrow

   

Tankowiec przy nabrzeżu, Alexandrow

Zdjęcia » Technika » Statki

statek tankowiec transport morze port nabrzeże zdjęcia lotnicze


Numer fotografii: 2006/1007


Licencja RM (Rights Managed) - ograniczona czasowo i co do sposobu wykorzystania

Rozmiar: 2240 x 1924 px
Cena zdjęcia od: 149.00 zł brutto

Zapytaj o ostateczną wycenę
Proszę podać nr zdjecia, sposób i czas wykorzystania oraz nakład.


Uwaga - zdjęcie to skan z negatywu!


 

Zdjęcia na sprzedaż na zasadach licencji RF i RM oraz darmowe fotografie do użytku niekomercyjnego.